Föreläsning

Kristina Elgenstierna föreläser om:

• Kris, sorg och trauma
• Familjebehandling vid cancer och livshotande sjukdom
• Färsk och oavslutad (patologisk) sorg


Föreläsningar ges för för allmänheten, landsting, kommun, patientföreningar och universitet. De sker för stora och små grupper och anpassas till publiken.

Föreläsningarna innehåller visning av bilder som barn och vuxna har målat och ritat. Föreläsningarna baserar sig på konkreta exempel från verkligheten.

GestaltStudion erbjuder skräddarsydda utbildningar och handledning för de svåra samtalen. Exempel ges på hur man kan arbeta med hela familjen vid livshotande sjukdom och sorg.

Utdrag ur ”Oss hematologer emellan” angående en föreläsning Kristina gav i Göteborg för Svensk Förening för Hematologer:

”Kristina Elgenstierna….talade om ämnet ’Familjen och den svårt sjuke patienten’. Hon hade i ett arbete med gestaltningsterapi följt ett antal par där den ene partnern var livshotande sjuk i cancersjukdom. Föreläsningen var oerhört sorglig, vacker och samtidigt full av hopp. Många av oss åhörare kände tårarna komma…”

Referenser

Mattias Mattsson, Överläkare, Specialist i hematologi och internmedicin, Karlstads Centralsjukhus.