Om oss

Idé och vision

Gestaltstudions vision är att ge familjebehandling vid cancer och livshotande sjukdom och att ge hjälp vid färsk eller komplicerad sorg.

Vi vill öka förståelsen för hela familjens behov vid cancer, livshotande sjukdom och död genom information, föreläsningar och utbildning till kommuner, landsting, patient-anhörigföreningar, universitetsutbildningar m fl.

Målet är att människor ska kunna leva med så få skador som möjligt vid cancer, sorg och trauma och att omgivningen ska klara av att finnas med i situationen.

VD Kristina Elgenstierna

Gestaltpsykoterapeut, socionom och mindfulnessinstruktör.

Kristina grundade företaget GestaltStudion AB 2001. Sedan 2008 driver hon företaget på heltid. Kristina har arbetat som kurator inom Örebro Läns Landsting sedan 1980-talet och på hematologen på Universitetssjukhuset i Örebro sedan 1991. Hon har över 20 års erfarenhet av arbete med familjebehandling inom cancervården, sorgbehandling för färsk och oförlöst sorg, trauma, kris, panikångest och depression.

Sedan 1994 arbetar hon med processhandledning för skilda grupper inom kommun, landsting, företag och organisationer.

1999 startade Kristina Sorgbehandlingsgruppen för oförlösta sorger i Örebro. Hon drev denna verksamhet i Region Örebro Läns regi fram till 2017. Metoden ”Den nödvändiga smärtan” är hämtad från Danmark där den utvecklats och använts sedan mitten av 1970-talet. I Vuxensorggruppen på Gestaltstudion arbetar vi enligt samma metod.

Utbildning:
Traumautbildning ”Hjärnan och nervsystemet” med Judith Beermann Zeligson, 2015.
Diplomerad Mindfulnessinstruktör 2012.
4-årig Master of Science In Gestalt Psychotherapy, 1999 – 2003, Masterexamen 2005, Gestalt Akademin i Skandinavien i samarbete med University of Derby, England.
2-årig psykosocial vidareutbildning i Gestaltterapi, 1992 – 1994.
Socionomexamen, 1981.

Kontakt: kristina@gestaltstudion.se

Ellen Glasell

Kontakt: ellen@gestaltstudion.se