Depression

Depression och nedstämdhet är en helt normal företeelse. Alla har vi någon gång varit nedstämda i perioder, kanske känt saknad och uppgivenhet. Det tillhör livet precis som glädje, ilska och sorg.

Ibland är det svårt att skilja mellan sorg och depression eller svår nedstämdhet. När någon sörjer förstår vi i regel varför, det finns en orsak. Det är ibland svårt att se en påtaglig orsak till en depression. När nedstämdheten eller depressionen hindrar dig att leva ditt vanliga liv, behövs hjälp.

Panikångest

Panikångest kan drabba dig plötsligt utan förvarning. Panikångesten uttrycker sig på skilda sätt. Symptomen kan vara trötthet, yrsel, försvinnandekänsla, svimningskänsla, kallsvett, skakighet, trångt i bröstet, hjärtklappning och svårighet att andas.

Panikångest i sig själv är inte något sjukligt. Rädslan har alltid ett konkret innehåll, tex rädsla för att dö. Ångesten börjar någonstans i kroppen och fortplantar sig. Panikångest är rädsla, intensivt obehag och spänningstillstånd.

Panikångestattacker skrämmer dig och du blir rädd för att få dem igen eftersom det är en mycket otäck upplevelse. Förväntningsångest är ångest för ångesten.

Någon har sagt att: ”Du måste gå in i ångestens rumför att kunna tapetsera om”. Vi arbetar med panikångest med en konkret metod som visat sig ge bra resultat.