Kris

Kris är en sund reaktion som ska genomlevas och inte kapslas in. Däremot kan man behöva stöd i en krissituation för att ha modet att genomleva den.

Kriser har de flesta av oss varit med om och vi har ett begrepp om vad det innebär – det kan vara en livskris, skilsmässa, arbetslöshet mm. Livskrisen kan innebära att du tänker ”är det så här jag vill leva resten av mitt liv.”

I akuta kriser och livskriser är det en hjälp att tala med en utomstående som inte faller ”död ner” av förskräckelse och står ut med att du ältar det som har hänt om och om igen. Tillsammans kan vi utforska nya infallsvinklar så att du får möjlighet att gå vidare.

Trauma

Trauma kan vara en fysisk skada på kroppen orsakad av våld, olyckshändelse eller naturkatastrof och därmed också en känslomässig skada och chock.

Flera otäcka upplevelser bildar tillsammans ett trauma. T ex en långvarig och upprepad misshandel. Många flyktingar som kommer till Sverige från andra länder är traumatiserade. De har sett sina vänner bli dödade, de har varit rädda för sitt liv och har kanske gömt sig i trånga utrymmen i åratal.

Får man bra hjälp efter kriser och trauman så läker de i regel. Lägger man locket på och inte låter sina tankar och känslor komma till uttryck finns det däremot stora risker för din hälsa.