Gestaltpsykoterapi

Gestaltstudion i Örebro erbjuder terapi för individer och grupper samt parterapi & familjeterapi. Gestaltterapi eller Gestaltpsykoterapi innebär bl a att motivera dig att gå tillbaka till en situation som du tidigare flytt ifrån därför att det var för smärtsamt och obehagligt.

När du återgår till situationen kommer smärtan igen. Det är oundvikligt och nödvändigt. Den oavslutade situationen behöver arbetas igenom och integreras. I terapin har du möjlighet att här och nu göra ett avslut för att komma vidare.

En oavslutad situation kan vara en obearbetad kris eller sorg eller annan situation som du har svårt att släppa. I terapin utforskar vi tillsammans hur du förhåller dig till livet och omgivningen.

Terapirummet är ett experimentrum där vi provar oss fram. Samtal, bild, kropp och rörelse är några av våra redskap.

Det viktigaste är kontakten och relationen mellan klienten och terapeuten. I gestaltterapin är det mest betydelsefulla din upplevelse här och nu, inte terapeutens tolkning av dig som klient. Metoden är att vara öppen och nyfiken och att hjälpa dig att se hur du gör och inte varför.

Med par och familjer arbetar vi med kontakten mellan er i familjen här och nu. Vi utforskar det som ni undviker och det ni inte talar om. Vi tränar på att tänka det ni tänker, känna det ni känner och att vara tillsammans i det.

”The paradoxical theory of change means that change occurs only when you allow yourself to be what you are, instead of trying to be what you would like to be.”
(Rosner)