Familjebehandling vid cancer eller annan livshotande sjukdom

Familjebehandling vid cancer eller annan livshotandesjukdom innebär att du och dina närstående får hjälp att tala med varandra om tankar och känslor som berör liv och död.

När en familjemedlem drabbas av cancer eller annan livshotande sjukdom kommer ni nära varandra på ett sätt men fjärmar er på ett annat. Var och en bär sin egen börda och du talar inte om det du verkligen går och oroar dig för. När någon har dött ångrar vi det vi inte har sagt och det vi inte har gjort.

Forskning visar att:

• En cancersjukdom skadar familjer som hittills upplevt att de har bra relationer.
• Familjemedlemmar kan inte erbjuda stöd till varandra eftersom de själva är en sårbar grupp.
• Familjemedlemmar skyddar varandra från sina tankar och upplevelser och delar inte tankar och oro om livet och döden. Upplevelsen av att ”inte tala” med varandra är i sig traumatiserande.
• Par saknar hjälp som införlivar den man lever tillsammans med.
• Depression, trötthet, smärta, stress, ängslan, behandling och medicinering påverkar livet, relationerna och sexualiteten.

Barn och ungdomar har många tankar och funderingar när någon i familjen är sjuk. De skyddar i regel de vuxna i omgivningen och berättar inte vad de tänker och känner. GestaltStudion hjälper hela familjen och erbjuder familjebehandling vid cancer eller annan livshotande sjukdom. Vår erfarenhet är att det är bra att arbeta med barnen tillsammans med föräldrarna omkring sjukdom och rädsla för döden. När föräldern har dött kan man inte längre skydda barnen.

Vi samarbetar med din läkare och kurator. Du kan ansöka om fondmedel till familjebehandlingen.